Sitemap|Disclaimer| 

Nieuws

- P2000 Alarmeringsystemen BV wint aanbesteding voor paraatheid- en beschikbaarheid systeem Zaanstreek Waterland. VrZW kiest voor het PreCom systeem

- Rode Kruis Noodhulpteams worden voorzien van PreCom

- P2000 Alarmeringsystemen BV wint aanbesteding Paraatheid in beeld. Brabant Zuid Oost kiest ook voor het PreCom systeem

- Brandweer Gooi en Vecht kiest voor PreCom

- Veiligheidsregio Midden en West Brabant start met gebruik PreCom App

- Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond start met uitrol PreCom

- Webshop IVC: P2000 vernieuwing is geopend. PreCom bestellingen kunnen uit deze landelijke aanbesteding worden besteld. Registreer op https://2-way.nl/webshop/

- Nieuw in het assortiment: P2000 op HDMI

 

P2000Shop

Projecten

P2000 Alarmeringsystemen B.V.  is een bedrijf dat voortdurend op zoek is naar nieuwe technologieën. Hierbij vinden wij synergie met de klant essentieel. Hieronder staan drie projecten weergegeven die voort zijn gekomen uit ideeën van onze klanten.

PreCom

Helaas komt het steeds meer voor dat er onderbezetting is bij hulpverleningsdiensten ten tijde van een alarmering. Het grootste probleem is dat men hierin geen duidelijk overzicht heeft en er derhalve niet op kan anticiperen. In het PreCom innovatie project is een alarmontvanger samen met een backoffice systeem in ontwikkeling die hiervoor de oplossing zal bieden.

"Nog steeds blijkt dat het overgrote deel van de brandweerkorpsen geen inzicht heeft in de eigen opkomstprestaties. Een adequate analyse van de gerealiseerde opkomstprestatie ontbreekt in veel regio’s waardoor besturen nog steeds onvoldoende mogelijkheden hebben om te sturen op de opkomsttijden van de brandweer. Daarin is sinds 2007 weinig veranderd." Bron: rapport 'Ter plaatse! Inspectie van veiligheid en justitie.

Globaal is het nieuwe systeem in twee delen op te splitsen, ten eerste het op voorhand beheersbaar maken van de inzetbaarheid en ten tweede inzicht te geven van de daadwerkelijk opkomst ten tijde van een alarmering.

In de praktijk komt het helaas meer en meer voor dat een tijd na een alarmering men pas constateert dat de opkomst van bepaalde functies te laag is. Of dat de volledige inzetbaarheid van de vrijwilligers te laag is.
Het probleem is, dat dit pas kan worden geconstateerd nadat iedereen is opgekomen op bijvoorbeeld de brandweer kazerne, ongeveer een 6 minuten na de daadwerkelijke alarmering. Op deze nieuwe generatie alarmontvangers kan men na een alarmering direct zijn beschikbaarheid bevestigen door een druk op de knop. De verantwoordelijke kan zo direct zien wat de inzetbaarheid gaat zijn. Indien nodig kan hij direct terugkoppelen naar de centralist om een tweede groep te alarmeren.

PreCom

Naast de beschikbaarheid ten tijden van alarmering is deze ook op voorhand te beheersen door een ingebouwd aan- en afwezigheids systeem in de alarmontvanger. Via een kalender kan de vrijwilliger op korte en lange termijn ingeven dat hij niet inzetbaar is op bepaalde dagen / tijden vanwege bijvoorbeeld vakantie of cursussen buiten de regio. Via een led indicator kan de gebruiker zijn eigen inzetbaarheid controleren en zo nodig met een druk op de knop wijzigen. Wanneer er onderbezetting dreigt te ontstaan kan de vrijwilliger of verantwoordelijke op voorhand actie ondernemen om onderbezetting te vermijden.

Met deze nieuwe generatie alarmontvangers kan eerder actie worden ondernomen, kan de betrouwbaarheid van directe inzet van vrijwilligers beter worden gegarandeerd, is er duidelijk inzicht over de bezetting graad en opkomst en tevens kan de efficiëntie van een alarmering worden verhoogd. 

 

Voor een demonstratie of een Pilot kunt u contact met ons opnemen.

Klik hier voor een folder van het PreCom systeem

-

ZKO Lichtkranten systeem

De ZKO-lichtkranten systeem is een informatie voorzienings systeem welke op maat is gemaakt voor communicatie met een C2000 Kazerne Ontvanger (ZKO Zenitel). Het systeem bezit tevens bezit de techniek voor het filteren van specifieke tekst zoals voertuignummers uit de C2000 SDS tekstberichten.
Door het gebruik van een centrale server kunnen er heel eenvoudig een scala van lichtkranten centraal worden aangestuurd. Een toepassing hiervan is uitgevoerd bij Brandweer Haarlemmermeer met als functie een voertuig nummer display. Wanneer de kazerne sirene wordt geactiveerd via het C2000 systeem zijn direct de voertuignummers zichtbaar, dit voorkomt de eventuele vertraging van het P2000 systeem. Op alle belangrijke plaatsen, zo'n 20, is een 1 regelig informatie bord gemonteerd waarop de voertuignummers af te lezen zijn.

                                         

P2000 Lichtkrant informatie systeem via LAN / WAN

Onze P2000 lichtkranten worden tevens gebruikt als dienst meldingen informatie bord. Wanneer er geen melding zichtbaar is kan naast de tijd en temperatuur ook gebruik worden gemaakt van interne dienstmeldingen. Om deze informatie voorziening centraal te kunnen beheren hebben we een speciale ethernet koppeling naar de lichtkrant ontworpen. Zo kunnen bijvoorbeeld vanuit een GMK of gemeentehuis de dienstmeldingen worden gewijzigd.

P2000 Printer

De P2000 printer drukt alarmeringen af welke worden verstuurd over het P2000 netwerk, toepassingen hiebij valt te denken aan onder andere de vervanger voor de "Slechtweer Fax" of natuurlijk administratieve doeleinden.
De printer kan geprogrammeerd worden met de capcodes naar wens zodat alle gewenste berichten automatisch worden afgedrukt. Naast de melding worden ook de datum en het tijdstip van de alarmering afgedrukt. De meldingen zijn overzichtelijk van elkaar te onderscheiden.

 

GSM Management Systeem

Het GSM management systeem is een breed inzetbaar
informatie voorziening systeem welke opereert op basis
van P2000 in combinatie met GSM.

Een van de belangrijke eigenschappen is een doorgeef systeem
van P2000 naar SMS. Via de software applicatie zijn groepen van
telefoonnummers te koppelen aan groepen van capcodes.
Wanneer een bericht naar bepaalde capcode wordt verstuurd via het
P2000 systeem zal deze direct naar de geabonneerde telefoonnummers
worden verstuurd.