Sitemap|Disclaimer| 

Nieuws

- P2000 Alarmeringsystemen BV wint aanbesteding voor paraatheid- en beschikbaarheid systeem Zaanstreek Waterland. VrZW kiest voor het PreCom systeem

- Rode Kruis Noodhulpteams worden voorzien van PreCom

- P2000 Alarmeringsystemen BV wint aanbesteding Paraatheid in beeld. Brabant Zuid Oost kiest ook voor het PreCom systeem

- Brandweer Gooi en Vecht kiest voor PreCom

- Veiligheidsregio Midden en West Brabant start met gebruik PreCom App

- Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond start met uitrol PreCom

- Webshop IVC: P2000 vernieuwing is geopend. PreCom bestellingen kunnen uit deze landelijke aanbesteding worden besteld. Registreer op https://2-way.nl/webshop/

- Nieuw in het assortiment: P2000 op HDMI

 

P2000Shop

PreCom: P2000 met terugkoppeling
Totaaloplossing voor paraatheid

Helaas komt het steeds vaker voor: onderbezetting bij hulpverlenings diensten tijdens een alarmering. De momenteel gebruikte pagers hebben geen mogelijkheid om terug te koppelen, waardoor je niet kunt anticiperen op een oproep. Het probleem dat hierdoor ontstaat is de onzekerheid over de beschikbare manschappen. Omdat met het PreCom systeem direct actie kan worden ondernomen, is de betrouwbaarheid van directe inzet van vrijwilligers beter gegrandeerd en wordt de efficiëntie van een alarmering verhoogd.

De Precom totaaloplossing is sneller en efficiënter én heeft meer functies dan de huidige generatie alarm ontvangers:
• Realtime terugkoppelen van beschikbaarheid;
• via agenda op pager beschikbaarheid opgeven;
• door een druk op de knop ad-hoc beschikbaarheid afmelden;
• rapportage bezettingsgraad en opkomst;
• PreCom Kazerne Bezetting LCD;
• beschikbaarheidsinformatie op pager via M2M berichtgeving

"Nog steeds blijkt dat het overgrote deel van de brandweerkorpsen geen inzicht heeft in de eigen opkomstprestaties. Een adequate analyse van de gerealiseerde opkomstprestatie ontbreekt in veel regio’s waardoor besturen nog steeds onvoldoende mogelijkheden hebben om te sturen op de opkomsttijden van de brandweer. Daarin is sinds 2007 weinig veranderd." Bron: rapport 'Ter plaatse! Inspectie van veiligheid en justitie.

 

 

Globaal is het systeem in twee delen op te splitsen. Ten eerste het op voorhand beheersbaar maken van de inzetbaarheid en ten tweede het inzicht geven van de daadwerkelijk opkomst ten tijde van een alarmering.

Met één druk op de knop bevestigt de ontvanger na een alarm direct zijn beschikbaarheid. Het systeem waar
schuwt bij onderbezetting. De verantwoordelijke kan dit meteen terugkoppelen naar de centralist om zo eventueel een tweede groep te laten alarmeren. Hierdoor draagt Precom Pager bij aan een helder overzicht van inzetbaar personeel. Dankzij de ingebouwde kalender met aan- en afwezigheidsfunctie kan onderbezetting tijdig worden voorkomen.

De belangrijkste speerpunten van het systeem:
- Alle communicatie verloopt via de pager;
- Op voorhand beheersbaar maken van de bezetting
      • via een agenda
      • ad hoc aan en afmelden;
- Tijdens de alarmering helder inzichtelijke weergave van de opkomst;
- PreCom Kazerne Bezetting LCD;
- Rapportage bezettingsgraad en opkomst;
- Bezetting voorstel (slim alarmeren);
- Automatisch opschalen;
- Dynamische voertuigberekening;

P2000 Alarmeringsystemen BV levert de totaal oplossing inclusief backofficesysteem, SIM kaarten, APN, LCD schermen en backbone.

Klik hier voor een folder van het PreCom systeem


Voor meer informatie over de accessoires klikt u hier.
 

Reeds vele Regio's en Brandweer korpsen maken naar volle tevredenheid gebruik van het PreCom systeem als totaal oplossing. Na een korte introductie zien ze pas echt wat systeem allemaal kan en wordt er snel uitbgebreid.
De kwaliteit en service zoals ze die reeds jaren hebben gehad bij andere producten ervaren ze nu ook weer bij het PreCom systeem.